ஸ்ரீ மாலோலன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ்த் துறை மற்றும் கணித்தமிழ் பேரவையின் சார்பாக மாணவர்களுக்கான “இணையதள பயன்பாடுகள் மற்றும் இணையதள உருவாக்கம்”

ஸ்ரீ மாலோலன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ்த் துறை மற்றும் கணித்தமிழ் பேரவையின் சார்பாக மாணவர்களுக்கான “இணையதள பயன்பாடுகள் மற்றும் இணையதள உருவாக்கம்” தொடர்பான ஒரு நாள் பயிலரங்கம் கணினி பயிற்றுனர் திரு. A . கார்த்திக் M.E (Computer Science)  அவர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டது. நிகழ்வின் முடிவில் மாணவர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. Read More …

ஸ்ரீ மாலோலன் கல்லூரி தமிழ்த்துறையின் பாரதி நினைவு நூற்றாண்டு நிறைவு விழா கொண்டாட்டம் மற்றும் ஆழி அரையாண்டிதழ் வெளியீடு.

தமிழ்த்துறையின் அரையாண்டிதழ் ஆழி ,பாரதி நினைவு நூற்றாண்டு நிறைவு இதழாக , தமிழ்த்துறை மாணவர்களின் படைப்புகள் மற்றும் பேராசிரியர்களின் படைப்புகளோடு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ஆழி அரையாண்டிதழ் வெளியிடப்பட்டது திண்டிவனம் கம்பன் கழகம் மற்றும் ஜெர்மனி தமிழ் வானொலி இணைந்து வழங்கிய SYMBOL OF HUMANITY என்ற விருதினை நம் முதல்வர் அவர்கள் பெற்ற தருணம்,தமிழ்த்துறையின் பெருமை Read More …